Selecteer een pagina

Het Haerlems

Diner tijdens lustrum in 2015

Vrouwensociëteit ‘Haerlems Juweel’ is een vereniging met circa negentig leden, die ook wel Juwelen’ worden genoemd. De leden hebben diverse professionele achtergronden en/of zijn maatschappelijk geëngageerd. Zij hebben gemeen dat zij allen in Kennemerland wonen, breed geïnteresseerd en betrokken zijn. ‘Haerlems Juweel’ staat voor onderlinge steun en inspiratie over de meest uiteenlopende onderwerpen. 

 

In 2005 is het Haerlems Juweel opgericht door zes vrouwen en is voortgekomen uit het idee leuke, interessante, (eigen)wijze, boeiende en originele vrouwen uit het Kennemerland met elkaar te verbinden.

Bijeenkomsten, veelal met sprekers – van buiten of uit eigen geledingen – vinden zon acht keer per jaar plaats op de eerste woensdagavond van de maand in het prachtige pand van ‘Trou moet Blycken’ aan de Grote Houtstraat te Haarlem.

Vrouwensociëteit Haerlems Juweel is een besloten vereniging, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Lidmaatschap is op voordracht en uitnodiging. Als er ruimte is voor nieuwe leden heeft elk lid de gelegenheid iemand voor te dragen.

In maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, waarbij naast het bestuur, leden van de diverse commissies zoals de activiteiten commissie en de kascommissie worden benoemd.

Vrouwensociëteit Haerlems Juweel is een besloten vereniging, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Lidmaatschap is op voordracht en uitnodiging. Als er ruimte is voor nieuwe leden heeft elk lid de gelegenheid iemand voor te dragen.

In maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, waarbij naast het bestuur, leden van de diverse commissies zoals de activiteiten commissie en de kascommissie worden benoemd.

adres

Grote Houtstraat 115

2011 SJ Haarlem

E-MAIL

haerlems.juweel@gmail.com

Covid-19

Haerlems Juweel houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM